KRAFTFÄLT och KRAFTFÄLTSANALYS

Vid all förändring kommer man att komma in i det som Kurt Lewin kallade KRAFTFÄLT. En klok general försöker förstå sig på dessa kraftfält då deras spel gör att man kan ha framgång eller misslyckas med sina mål i förändringen. Kraftfältet som man arbetar inom vid förändringar kan enkelt beskrivas som bestående av två grupper. PÅDRIVANDE krafter hjälper dig att nå dina mål och stöder din förändring, medan HINDRANDE eller HÄMMANDE krafter verkar som motståndare till dig och din förändring.

De hindrande krafterna i de lägen du arbetar med din egen personliga utveckling finns dels i din omvärld, dels i ditt inre. Ditt psyke är inte alltid intresserat av att stödja dina mål, det finns mer eller mindre kraftfulla vanor, program, och delar av ditt psyke som saboterar dina förändringsmål. Dessa INRE HINDRANDE krafter kan vara dina försvarsmekanismer, dina föreställningar, värderingar, fördomar, ja allt som motarbetar dina mål till förändring är hinder på din väg.

Dessa inre ”drakar” som i egenintresse manipulerar och motarbetar dina mål och din strävan till förändring måste du finna och lära dig möta. De kräver i sig en förändring, de behöver transformeras även de. De ingår helt enkelt i din strategi att förändras. Till att börja med är de motsträviga och hindrande, men det är din uppgift att finna dem, identifiera hur de saboterar din strävan. Allt för att transformera dem till aktiva PÅDRIVANDE krafter. Detta arbete är ett inre arbete, att göra HINDER till PÅDRIVARE.

Det är inte alltid ett enkelt arbete, men väl värt mödan, för att inte säga helt nödvändigt för att du skall nå dina förändringsmål. Det finns en rad sätt att jobba med dessa på, men det första och viktigaste ledet i din förändring är att identifiera dem. Vet du vilka dina drakar är, som på ett listigt sätt manipulerar dig? Här kan andra människor se mera än du!

De yttre HINDRANDE krafterna är ofta klara och tydliga, men inte alltid. Dessa krafter finns i omvärlden, men kan ibland nästla sig in på ett sätt i din egen inre värld så de blir till inre HINDER. Men de har sitt ursprung i din omvärld och de tar sitt grepp om din önskan till förändring och motarbetar dig. T ex om du vill gå ner i vikt, så kan du drabbas av DOLDA hinder, som t ex att den mat du äter är fulltankad med socker. Läser man på innehållsförteckningarna så kan man se att socker finns i många halvfabrikat. Vad har socker att göra i köttbullar t ex?

Det finns en stor mängd HINDRANDE faktorer i många fall i omvärlden så man måste rusta sig inför en förändring så att man vet hur spelplanen ser ut. Detta gör man genom en KRAFTFÄLTSANALYS som i stora drag går till så här:

  1. LISTA alla HINDRANDE faktorer och krafter
  2. Rangordna dem på en skala 1-5 där 5 är de STARKASTE hindren, och 1 de SVAGASTE hindren
  3. Finn strategier för att motverka eller eliminera de hindrande krafterna.
  4. Genomför dina strategier och anpassa hela tiden dem efter de mönster du ser när du påverkar dessa krafter

Den mest eleganta strategin är att göra HINDRANDE krafter till PÅDRIVANDE krafter, dock inte alltid så lätt att genomföra!

De PÅDRIVANDE krafterna kan du också använda en KRAFTFÄLTSANALYS på, då finner du de starka och de svaga krafterna, och kan söka stödja de som är svaga till att bli starkare i spelet om förändringen.

Denna kraftfältsanalys kan du givetvis också använda när det gäller dina INRE HINDER och PÅDRIVANDE krafter. Var dock klar över att det är bra mycket svårare att finna de hindrande än de pådrivande. Dina inre HINDER är som drakar, de kan flyga, de kan gömma sig långt ner i mörkret, de kan använda dina känslor eller dina tankar, allt för att sabotera dig. De är experter på att dölja sig och omforma sig, och ofta har de många bundsförvanter också. De är de svåraste hindren du har att göra med, för du kanske inte ens ser dem! Du tror att de är DU till och med.

Mer om detta finns under rubriken ”JoHari Window”.

NATUREN ger oss möjlighet att förstå begreppet ”kraftfält” på ett bra sätt. Naturen är som en ”canvas” ibland, som minns spåren av ett kraftfält. Här i sanden har VINDEN som kraftfält satt spår med hjälp av ett blad… Vi är också som en ”canvas” där kraftfält som reklam, utbildning, massmedia med flera, sätter sina ”spår”.

kraffalt_i_naturen

 

3 comments on “KRAFTFÄLT och KRAFTFÄLTSANALYS”

  1. Pingback: FÖRÄNDRING I TRE FASER – PROCESSMODELL – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

  2. Pingback: När själen tränger undan din egoagenda – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

  3. Pingback: Vad är det som händer – egentligen – där uppe i riksdagen? – Leadtogold

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *