SVEK och SKULD

FRÅN AVDELNINGEN OBEHAGLIGA SANNINGAR

Just nu är jag lite upptagen med begreppet SVEK. Att själv svika eller att bli sviken. Jag har gjort en inventering i min egen själ omkring vilka svek som jag utsatt andra för. Jag ger definitivt inte ett gram för att jag är klar med den uppgiften, nej det vore förmätet. Men vissa människor som jag svikit, kanske känner igen att jag svikit dem, och inte lyckats leva upp till deras bild, eller förväntan på mig. Nu är det i o f sig så att SVEK i den ordningen som jag nu skriver om handlar om medvetet svek och/eller SVEK i ”gråzonen”.

Ibland har mina svek varit tydligt medvetna, men de är få till antalet. Ibland har jag fört mig själv bakom ljust och trott att jag skulle lyckas med vad jag företog mig, men det har landat i svek. Ibland har det självklart varit svek, men jag har valt att se det som något annat. Våra psykologiska mekanismer är väldigt ”listiga”, ibland till den grad att det är DE som styr och ställer och är herre på täppan. Läs gärna mitt blogginlägg om ”autopiloten”.

Att svika någon är en mycket jobbig process för den som blir sviken. Jag ser det och erkänner det och av den och andra anledningar har jag tillägnat mig principen om gottgörelse. Det vill säga, jag TROR det, och den gottgörelse som jag tror mig bidra med för att balansera sveket, kanske kan tas emot som gottgörelse.

Gottgörelse är inte enkelt heller, vi är två eller flera inblandade i ett svek, och alltså kommer gottgörelse utföras av mig som svikit, och bedömas av den som jag svikit, huruvida gottgörelsen är tillfredsställande.

Som människa är detta kanske enkelt, men som själ inte alltid så enkelt. Som individ och människa har man i regel en snäv horisont i sitt perspektiv avseende svek och skuld, eller skall vi vara snälla och kalla det ”obalanser”. Skuld är så belastat i alla sammanhang så få vill ta ordet i sin mun. Men med handen på hjärtat – kan man inte ha en SKULD energimässigt eller handlingsmässigt, likväl som en SKULD ekonomiskt? Varför är det OK att tala om ekonomiska skulder, men INTE om KÄNSLOMÄSSIGA skulder?

I ett tidevarv när begrepp blöts ut, ersätts och förvillas så är det ibland enklast att återgå till något som man faktiskt känner igen, så för min egen sinnesros skull använder jag begreppet SKULD. Då i vid mening allt ifrån rent mental skuld (t ex att du medvetet LURAR någon) över till känslomässig skuld, som t ex innebär att du ärekränker, ”dumpar dina känslor”, attackerar rent psykiskt, med flera vägar.

Som människa har vi ett snävt perspektiv, men som själ har vi ett ytterst långtgående perspektiv. För vissa av oss slår själens perspektiv igenom i vardagen på ett dramatiskt sätt, och helt plötsligt sitter man där med SKULDER som man måste hantera som kommer från svunna tider.

Oftast presenteras dessa situationer med skuld involverat som vardagliga händelser mitt i livet. Helt plötsligt har själen introducerat en person eller situation i ens liv som man inte riktigt förstår eller känner igen. Vad HÄNDER egentligen kan en kommentar man får inom sig själv.

Dessa situationer handlar om att själen introducerar gamla situationer som skall balanseras. Du har säkert hört talas om att ”balansera sin karma” eller något åt det hållet. Det som präglar dessa situationer är INTENSITET och TVÅNG.

Det går inte att ta sig ur situationen, och den är ofta jävligt intensiv. Hur du än gör för att bryta dig loss, så går det inte. Du känner dig inlåst och oerhört plågad av situationen. Du kan inte hantera den, och som sagt, den är INTENSIV.

KarmaBitchen har tagit ett grepp om ditt liv, och du får räkna med en period av elände, svåra prövningar och som sagt, intensitet.

SVEK är ett sådant tema som jag som sagt har funderat mycket på den senare tiden. Det beror givetvis dels på att jag själv svikit en del människor hårt, och framförallt beror det på att en hel del människor i olika sammanhang har svikit mig.

Det stora jobbet i sveksituationer som vi landar i, är att se vår egen roll i det hela, och att frigöra oss från den, samt att BALANSERA eventuell SKULD som man har till andra. Den senare delen handlar om gottgörelse och det är en del arbetet med att balansera. Att göra ”gott” är innebörden av att gottgöra, och det kan vara ytterst svårt att frigöra sig från en totalt omöjlig situation, och börja ”gottgöra”.

Man känner sig kanske hur kass som helst, och mitt i det skall man ”gottgöra”. Vem klarar av det?

DU, och JAG givetvis!

Det är det som det handlar om, att växa trots stora och svåra motgångar, och trots smärta och jobbighet i en sådan här situation. Det är faktiskt det som själen kanske till och med strävar efter. Din själ kanske har haft en plan att lära sig hantera skuggsidan av tillvaron och skapat situationer som du drabbats av. I annan artikel nämner jag ”autopiloten”, i kommande inlägg skall jag nagelfara ”själen” med dess ofta stora fatabur av gammalt och obalanserat, som vi stackars egon/människor får på vår lott att lida igenom och hantera.

Men slutet gott, allting gott… och har du lärt dig att ringa upp och boka ett möte, och sedan åka och möta den som du gjort ett SVEK mot, ja då har du klarat mer än vad de flesta orkar och kan! Grattis till det!

JO, undvik att SVIKA och undvik SVIKARE, även om din själ vill ha dig dit, du har faktiskt rättigheter DU med, inte bara din själ! Du kan säga stopp och belägg, om sedan din själ lyder dig, ja det är en annan fråga som är lite större än enbart själen att avgöra.

Som sagt, jag återkommer till ”själens” dunkla förehavanden i våra liv vid senare tillfälle.

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *