TALKTRIGGING ÄR LIV!

Med det lite annorlunda påståendet avslutade Bobbo Sundgren sin mycket intressanta föreläsning om talktrigging och sociala medias inre liv på YRGO i Göteborg. Men innan han gjorde detta udda påstående hann han ge oss en hel del intressanta insikter om hur påverkan sker.

Först några ord om talktrigging enligt Bobbo. Det är egentligen enkelt sagt – det finns en regel – använd polarisering! Bobbo ger uttryckligen vitt på svart att om man kan få känslorna i svall, då har man nått sitt syfte. Syftet är spridning av budskapet – räckvidd är målet. Talktrigging är som jag förstår det en konst, och en teknik, men mest konst. Man måste se vad som rör sig i de sociala ”korridorerna”. Förr var det kontorets korridorer som var ”trendvägen”, som på en ”sidenväg” transporterades rykten, sanningar och osanningar.

Men de sociala medierna har skapat en ”väv” av kopplingar mellan oss människor som vi aldrig tidigare skådat, och de som kan sociala media vinner i framtiden.

Talktrigging på sociala media är alltså en fråga om att vara disruptiv i sammanhang där harmoni sökes. Genom att irritera i en tråd som redan är igång kan man skapa räckvidd. Inget får folk att tagga, agera och gå i spinn som irritation. Då utlöses energi och spridning –  alltså räckvidd.

Det är som om Bobbo vill in under skinnet på oss och reta gallfeber på oss så vi reagerar. Loja och ljumma samtal i sociala media får inte räckvidd, och alltså kan man stirra upp all grumlighet i botten på samtal och nå räckvidd.

Men det är inte en helt riskfri hantering. Bobbo har lämnat en karriär som internettroll bakom sig och fick byta namn för att städa bort de digitala spåren om honom. Så man måste vara skicklig i detta spel om människors tid, hjärnkapacitet och känsloliv.

Polarisering är som en motor som spinner igång det som Bobbo säger – talktrigging är LIV!

Han tar sig också tid att fundera omkring hur de som har makten över gammelmedia och hela samhället kommer att hantera den explosion av aktörer som sociala media innebär.

Jag vill trycka en ram på hans resonemang i form av ”förändringens fyra rum” som Claes Janssen skapat. Han ger en bild av förändring som en resa genom fyra rum. Först sitter man ”nöjd”, allt medan omgivningen förändras, ofta på sätt man inte tar till sig. Man hamnar då i det andra rummet som är ”censur”. Där vistas man i lögnen att ”inget har hänt”. Till slut öppnar portarna sig till KAOS-rummet och då inser man att man är som en dinosaurie i en helt ny värld. Arbetet i kaosrummet handlar om att söka nya vägar och slänga av sig bördorna från det tidigare framgångsrika liv man levde. När man lyckats med det, kommer man upp i ”inspirationsrummet” och finner en ny väg framåt. Man har städat sitt hus, riggat det med det nya och känner sig inspirerad och letar efter att bli NÖJD igen.

Så går vi runt i förändringens cirklar.

Av det som Bobbo säger utläser jag att han ser ett kommande KAOS i kommunikationens värld, där påverkan inte längre är ”elitens” verktyg att nå och hålla sin position. Talktrigging kan var och en som vill lära sig konsten, använda i egna syften. Det är de snabbfotade trendjagarna som bygger rörelse i den sociala världen som kommer att skapa vårt framtida samhälle.

Så, bästa vän av ordning, harmoni och gosiga samtal, vänta en storm triggad av aktörer som Bobbo.

Som en slutkläm, Bobbo har något stort på gång, han är skicklig på att påverka, denna artikel hade jag definitivt inte tänkt skriva, men blev smittad av Bobbo. Se upp för viruset!

Johnny Alm
www.nkja.se / johnny.alm@nkja.se

Leave A Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *