TVÅ AGENDOR

När expansion och kraftfull förändring händer, ja då kan man lugnt räkna med att man har ett läge där man är del i mer än en agenda. Med det menar jag att vi alla ”har vår agenda”, men att omvärlden har sina agendor. I den brytpunkten som uppstår där, mitt emellan alla agendor som man är delaktig i, eller som man påverkas av så kan det uppstå starka rörelser inom en själv och i omvärlden.

Vi kan krasst konstatera att vi är ständigt och jämt utsatta för andras agendor och viljor, vi lever i ett samhälle där ett ramverk som stat och kommun levererar, och de har sina agendor. Företag har sina, och grupper som vi är med i socialt sett har sina. Familjen och dess medlemmar har sina agendor, och där, mitt i skärningspunkten står vi med VÅR agenda.

Klart det kan bli svårt att hantera så komplexa situationer, speciellt om och när man expanderar sitt synfält och sin förståelse för hur världen egentligen fungerar. Det kan komma en tid då man tappar greppet och inte kan orientera sig (se förändringens fyra rum: FÖRVIRRING), och den egna agendan ser ut att ha blivit pulvriserad och eller gått upp i rök och damm.

I det läget är det klart bra att tänka sig att just du har TVÅ AGENDOR, eller kanske rättare sagt att det finns en EGO-agenda (din) samt en SJÄLS-agenda, som då är vad din själ egentligen har tänkt sig.

Vi har alla två agendor, få lyssnar dock på själens agenda, eller kämpar emot själen agenda. Det är inget negativt i det, och helt okej egentligen. Från själens perspektiv är det OK att ha det som man har det. Själen gör inte den typen av bedömningar eller ställningstaganden, utan låter oss hållas och lär sig av det.

Men när tillvaron kanske blivit så annorlunda eller konstig så man inte längre har sin kompass (en utväxt på din agenda) till hands utan det snurrar på för en, utan man har möjlighet att ta sig ur tromben man hamnat i, mitt emellan alla andras AGENDOR, ja då kan det vara tryggt att veta att själens agenda finns där tillgänglig. Det är dags att börja lyssna på den agendan i det läget.

Den överblick över tillvaron som själen har, är nämligen vida överlägsen din överblick. Själen har också en AGENDA som den vill sätta i verket, och kanske, kanske inte har en del av det som hänt dig vid din expansion varit del i vad själen har satt i verket.

Hur som har du i ett visst läge i din expansion chans att börja lyssna mer tydligt och klart å din själ och dess agenda. Att dansa tango med din själ… och lär dig att följa din själ. Då har du fått ihop din agenda med din själs, och då blir tu, ett och agendan blir klar och tydlig som ett stilla vatten i gryningen!

namnlos-bild

 

3 comments on “TVÅ AGENDOR”

  1. Pingback: SMULSPÅRET – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

  2. Pingback: EXPANSION – PLÖTSLIG och/eller PLANERAD – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

  3. Pingback: När själen tränger undan din egoagenda – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *