Talktrigging, sociala media och KAOTISKA NODER

Sociala media som fenomen verkar vara en grottekvarn och tummelplats för några arketyper som jag här vill diskutera. Jag kommer också att föra ett resonemang omkring några av Bobbo Sundbergs resonemang, allt med termer som kommer från kunskapstraditioner och -områden som inte är de ”normala”.

Jag börjar med att Bobbo talade om ”diskurs”. Han såg framför sig en ”väv” som fanns i Internet, en väv mellan individer som helt plötsligt existerar i o med Internets framväxt. I denna väv finns det entiteter som cirkulerar omkring och som har någon form av energi/kraft som kan användas. Väven är i min världsbild ytterst reell och jag ser det som Bobbo, det är fritt existerande ”entiteter” med sin egen definition som vi har att göra med.

Det är som om Bobbo, och andra ”influencers” är som präster i denna nya värld i ”väven” – den sociala mediavärlden.

Om vi byter ut ordet ”influencer” med ordet ”guru” så är vi närmare vad dessa personer som svävar omkring i ”sociala media-väven” egentligen är. De är präster i sociala media ”kyrkan”. En kyrka med helt andra förtecken än den som vi ser om vi kliver in i t ex katolska kyrkan. Där finner vi ”ordning och uppförande”, men inte bara det, det är en ständig återupprepning av det som kallas ”liturgi” inom kyrkan.

Vid altaret pågår samma ceremonier om och om igen. Ingen FÖRÄNDRING där inte. Där är det samma om och om igen, ständig upprepning så folk ”håller sig lugna” och gör som prästerna säger. Det blir bäst så, Gud har ju skrivit som bok och Jesus var här och togs av daga för våra synder.

I den kyrkan, som har en mycket svart historia i o för sig med inkvisitionen och ständiga maktspel som exempel, så är man del av en lydig församling och allt som skall ändras sker i en rigoröst definierad maktapparat. Det är åtminstone vad vi tror.

Nu har vi fått en rörig soppa ute i sociala media där en ny sorts präster rör sig som skuggor i en ”väv” (kanske URDs väv?. Präster som söker gurustatus genom att ställa in sig i ”influencernas” skara. För att bli Internetpräst eller Sociala media präst så måste man ha följare (det kallas proselyter historiskt sett).

Dessa följare är prästens egna församling. De rättrogna finns bland följarna, liksom de hätska motståndarna. Det finns dock utsorteringsmekanismer inom sociala media där man kan blockera bort de värsta konkurrenterna och belackarna, men om man är som Bobbo – en talktrigger, så är även dessa ”bra att ha”. De gör diskussionen hetare helt enkelt, ingen diskurs utan motståndare.

Så vad gör nu dessa gurus/präster/influencers? Jo de arbetar med mental och känslomässig materia. De knådar verkligheten med hjälp av dina och mina känslor och tankar. De agerar i ett hav av hjärnor som har kroppar som finns i en ”väv”. Och jag tar inte Bobbo bara på orden, utan jag håller verkligen med Bobbo, det finns en ”väv” som svävar över Internet och sociala media.

Vissa av oss känner denna väv, som en ”hinna” av energier, känslor, tankar och andra fenomen som följer med de ”paket” av information som en dialog, debatt eller diskurs på Internet gestaltar. Sociala media i sig enligt mitt synsätt är en biosfär av energi vari vi rör oss i dimensioner bortanför tid och rum.

Tiden har på något sätt dragits ut, eller tryckts ihop i vissa skeenden, medan rummet har upphört i den materiella världens definition. Jag skulle till och med vilja påstå att vi med sociala media och med Internet som fysisk struktur i botten har påbörjat vår kollektiva resa in i ett nytt tidevarv. Vi är nu mitt i ett hav av möjligheter som i sig kan och också skall generera ett kaos. En salig röra är vad en del av dessa präster arbetar med att skapa, medan andra fast håller sig på plats i det gamla.

Den saliga röran som sådana som Bobbo manar fram är del i den intelligens syfte som ligger bakom detta med ”sociala media”. Internet i sig har gett var och en makt och inflytande i den grad man använder den möjligheten. I sociala media kan man skapa nya rörelser som ”rör” om de etablerade strukturernas stabila makt över oss människor.

Liturgin bygger på en helt annan grund är de religioner som jag delvis jämfört med (katolicismen). OM dessa religioner är representanter för ”GUD” så är Internet och sociala media representanter för ”KAOS”.

Kaos bor granne med Gud – man kan fråga sig varför. Mitt svar är att när Gud inte fattar att saker måste ändra sig så träder KAOS in på scenen och rör om i grytan.

Kaos, allt enligt kaosteorin har i sig en inneboende ordning, och kanske, kanske inte har Gud ordnat det så, att när det blir för jävla tråkigt och stereotypt så han tröttnar så riggade han i vårt system en trigger till att röra om i grytan, så det blir LIV igen! Bobbos ”TALKTRIGGING är LIV!” får mot denna bakgrund en utvidgad innebörd, och därmed ett nytt LIV.

Vi fick Internet i en mer publik form för dryga 20 år sedan, se var vi är nu! Tiden är som jag säger ”uppspeedad” och inte bara det, den är lokalt avvikande från andra lokala biosfärer. Min tid är annorlunda än din, jag är snabbare än du och upplevelsetid är nu en mer relevant tidsordning är ”tick, tack” tiden – den linjära tiden. Internet och sociala media samt den nya tekniken har ”triggat” vår DNA på ett sätt så vi inte längre är de vi var för 20 år sedan. Vi är ”resenärer” i vårt ursprung och i en osynlig väv som lagts över oss. En väv för oss att reda ut.

Denna väv är dels vår historia och med det värt öde, dels våra relationer som vi har haft över lång tid med varandra. Jag talar nu om att vi som mänsklighet står på tröskeln till ett nytt varande som vi inte riktigt ännu förstår innebörden av.

Internetprästerna är inkarnationen av kaos, de är attraktorer i en kaosbaserad omgörning av hela samhället och inte bara det. Det växer fram en ny människa i denna grottekvarn av kommunikation som sker inte bara i den tredje dimensionen, utan den sker i den ”väv” som Bobbo talar om, en ”väv” bestående av skuggor från vår historia, möjligheter och inspiration som kommer från framtiden, och explosiva och oförutsägbara ”noder” av kaos.

#metoo taggen representerar det som jag kallar ”kaotiska noder”. Helt plötsligt dyker det upp något på agendan som fungerar som en ”kaotisk attraktor”. Gamla surdegar, väl överjästa kommer till ytan och exploderar mitt i vårt fina sociala rum. Jag vill tydligt säga att jag använder #metoo taggen som ett exempel på vad en kaotisk nod är utan att värdera hit eller dit.

En kaotisk nod är plötsliga rörelser av okänt slag som dyker upp mitt i ”den goda ordningens” liturgi, som stör den lugna lunken i vår tid och vårt rum. Helt plötsligt laddas de sociala media med en energi av okänd storhet. Det nya prästerskapet med kaos som agenda rycker tag i denna energi och sprider den med ”ljusets” hastighet (fiber transportera våra tankar med ljusets hastighet). Denna kaotiska nod kan INTE hanteras av de som har makten och härligheten. Den kommer som en verkligt SUR DEG att hantera mitt i frukosten.

Kaotiska noder ser jag om vi nu skall anlita ”gudomen” igen i resonemanget som ingående i apokalypsen, vi är rean där. Den HAR redan hänt, ett nytt prästerskap finns här och de triggar våra känslor och tankar i en helt ny värld. Apokalyps betyder ”AVSLÖJANDE”, eller AVTÄCKANDE.

”De två grekiska orden apo(”bort”) och kalyptein (”det som döljer”) bildar tillsammans ett begrepp som innebär att man avtäcker något.”

Som jag tolkar det är detta fullt i ”planen”, vi behöver kaos eftersom det finns så jäkla mycket dolda surdegar som de som har haft ”makten och härligheten” samlat ihop över långa tidevarv har stoppat ner under täckena till höger och vänster.

Eftersom jag är en uttolkare av ”tecken”, du vet en sådan där som har koll på vad den ”egentliga meningen är” med sånt mans ser och upplever, så var det med en härlig känsla jag konstaterade att Copy & AD studenterna på YRGO hade pyntat sin vägg med orden ”RUN THE ELITE OUT OF TOWN”. Eliten sitter med all sannolikhet på en hel hoper med sura degar som är överjästa!

Sådant går inte mig förbi, och det tog jag som en tydlig ”verifikation” på att försynen är i arbete, och att vi är i en ny hage som vi skall arbeta om på de allra bästa sätt.

Skall vi ha med oss sådant som #metoo taggen avslöjat in i vår framtid? Knappast för det är det gamla ”prästerskapets” väg. Detta prästerskap som tagit makten ifrån den lilla individen och skapat en ”väv” av surdegar som jäser under dem nu.

TALKTRIGGING är LIV säger Bobbo, och ja, det verkar så. Bobbo som inte är ”elitens” präst, uatn den nya tidens präst – gör ditt jobb väl. Jag lovar dig en rad häftiga KAOTISKA NODER står uppradade som på ett pärlband. Ett pärlband vi måste ”beta av” innan PÄRLEPORTEN öppnas för oss – som kollektiv.

Vissa av oss har koll på den och vissa av oss är ”väktare på tröskeln” som inte släpper vad skit som helst genom porten!

Johnny Alm

www.mirrorgate.se / johnny.alm@mirrorgate.se

www.nkja.se / johnny.alm@nkja.se

 

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *