MÅLÅLDER och MANTRAPROMENAD

Detta är ett avsnitt ur en kommande bok om hur man kan göra en RESET av sin organisms ålder. Jag kallar boken – VÄLJ DIN ÅLDER – om att medvetet välja din organisms ålder och hålla den där – Detta avsnitt handlar om hur du programmerar in din MÅLÅLDER medan du promenerar!

OBS, detta är ENDAST för de med ”OPEN MIND”, alla andra kan strunta i detta!

Att promenera med en ramsa eller affirmation skulle man kunna kalla ”mantrameditation” (även om det inte är ett mantra man upprepar, utan snarare en ”affirmation”). Upprepningens mystik är egentligen lätt att förstå. Om du minns hur du rabblade multiplikationstabellen eller hur du upprepade saker du absolut var tvungen att minnas på provet eller tentamen, så har du klart för dig hur effektivt upprepning är.

Upprepning är ”Vanans moder”, och upprepning leder till att vi bygger ”spår i hjärnan” som blir lättare och lättare att följa efterhand som vi använder samma tankebana.

De tankar man upprepar blir till slut en del av vad vi kan kalla vårt ”undermedvetna” som i oerhört hög grad styr våra beteenden.

Rytm som man upplever när man promenerar är också ett bra sätt att förankra en ny vana eller att ”programmera” om en attityd, inställning eller beteende. En promenad eller annat rörelsemönster som man genomför medan man tänker den nya tanken man vill programmera in i sig stöder också bildandet av det nya mönster som man vill uppnå.

Detta fenomen, upprepning är alltså en fråga om att ersätta en tankeform man har i sig med en annan, i detta fall ändra självbilden avseende den egna åldern från ”det kalendern säger” till ”den ålder jag beslutar mig för”. Målåldern du kommit fram till är den ålder du skall programmera in i dig, allt i syfte att påverka hela din organism till att se sig som så gammal som MÅLÅLDERN du satt upp för dig, i stället för att följa med i det som alla under alla tider gjort, nämligen se sin ålder ticka iväg på kalenderns måttband!

Givetvis kan hela ens undermedvetna, för att inte tala om hela ens SOCIALA OMGIVNING, tala om för en att man inte är riktigt klok i huvudet. Den etablerade synen på ålder är så impregnerat i oss att den som överhuvudtaget tänker i banor som jag redogör för här, betraktas som mer eller mindre svagt begåvad (eller varför inte som IDIOT 😊).

Det finns också en hel vetenskap som talar emot vad jag föreslår, nämligen att ställa tillbaka din ålder i din organism, så räkna med motstånd. Men om du läst hit kanske du kan tänka dig att testa det hela åtminstone och försöka bryta igenom den vall av ”normalitet” som sköljer över oss i alla lägen!

Så, en mantrapromenad är så enkel att du bygger en ramsa med din MÅLÅLDER och upprepar den med varje steg du tar. Du kan upprepa målåldern högt eller inom dig som en tankeslinga. Efterhand som du gör detta kommer din kropp att finna en rytm som gör att din målålder upprepas just när du sätter ner foten. Lite symboliskt det där ju, att ”sätta ner foten” handlar ju om att stå för det man säger!

Min ramsa är ”Jag är nu femtio år!”

Efterhand som man använder denna ramsa på sina promenader, kan man vara uppmärksam på en feedbackloop där kroppen och det undermedvetna eller det egna högre jaget som nu börjar blanda sig i leken gör mindre eller större förändringar av din ramsa!

Låt det ske, för det är ett exempel på det samarbete som du skall börja utveckla med alla dina olika delar, från stortån till hjärnan, från ditt medvetna jag till ditt undermedvetna och till ditt högre jag.

Glöm inte, detta är ett teamarbete och du kommer att successivt finna nya delar av dig, som ”poppar” upp inom dig som vill vara med att leka.

Var dock uppmärksam på det vi kan kalla det ”negativa egot” som vill förstöra, ge dig feedback om att ”sådant här fungerar inte” med flera olika försök att underminera din nya MÅLÅLDER du satt upp framför dig. Jag ger dig lite mer kött på benen avseende det ”negativa egot” och det vi kallar ”the Pain Body” (ett begrepp som Eckart Tolle myntat) längre fram i boken.

Men just nu är mitt råd att börja bygga in en slinga av mantrameditation i dina promenader. Sedan skall jag föreslå ett komplement till detta med mantrameditation, nämligen ”det inre leendet” som kommer att bli ett fint stöd till ditt nya sätt att promenera fram din nya ålder!

 Min är som sagt ”jag är nu femtio år!”

Dags för en promenad alltså!!

EN TEASER angående DET INRE LEENDET – hur mår du om du engagerar dig i ett leende (vänster sid, de röda musklerna) eller i en SURHET (höger sida, eller de blå musklerna). TESTA det!

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *