PEACE ANTENNA och ENTERNET ett konceptkonstverk i skärningspunkten MYT-MAGI-VERKLIGHET

Jag arbetar sedan 2012 med ett konceptkonstverk som omfattar en stor del av västkusten från Kullens fyr i söder över Göteborg och Borås, med sträckningar även till Skagen i Danmark, och Jönköping i Småland.

Detta projekt är format som en symbol som domineras av ett stort ”hjärta” med en futuristisk form. En väsentlig del i konstverket som är inspirerat från många olika håll, är det vi kan kalla mytologi samt folktro och/eller magi. Jag undersöker dessa områden i våra psyken genom att söka bygga en form av ”MYT” som har ett budskap. Jag gör detta i allas vår VERKLIGHET, med syftet att öppna ett fönster i denna skärningspunkt:

ENERGETIC HEART OF THE PEACE ANTENNA


MYT – MAGI – VERKLIGHET

Om man är pretentiös skulle man kunna säga att jag har aspirationer på att skapa en mytologi som andra kan ta till sig och ”leva” på sitt sätt. Jag gör detta som ett konstverk där min CANVAS eller ”målarduk” är en stor del av västra Sverige med orterna Göteborg, Borås och Kungsbacka i fokus.

KONTEXT

AKT 1

Jag har förlagt mitt konstverk på den 12 longituden, och har då använt Carl-Johan Callemans teorier om att det vi ofta kallar ”världsträdet” är beläget just på den 12:e longituden. Läsningen av hans bok MAYA-kalendern inspirerade mig till att söka en form för att uttrycka detta ”världsträd” på ett synligt sätt. Här kommer alltså begreppet MYTOLOGI till uttryck genom att manifestera en del i den tro om ”världsträdet” som Calleman ger uttryck för. Han uttrycker tydligt i sin framställan att historiska skeenden under lång tid utgår eller slutförts från/på den 12 longituden. Mytologi är en verksam del i allas våra liv, även om den inte tar sig manifesta uttryck. Som konstnär söker man fullgöra sin idés inre essens, och i mitt fall blev det att använda Callemans teori som grund för manifestation.

Genom studier av myter, mystik och folktro kom jag att finna via min inspiration och intuition en form som tilltalade mig. Hjärtat som symbol för en lite högre kallelse kom att bli den centrala gestaltningen i den form som jag lånade av James Mahu (https://jamesmahu.com/) som också arbetar i skärningspunkten mytologi/verklighet. Från James lånade jag in symbolen som han utvecklat för det han kallar ”den Suveräna Integralen”.

I den mytologi som han skapat är den suveräna integralen den kommande framtida människan. Symbolen han tagit fram kom att tala till mig på ett sätt som gav mig idén till den design av mitt konstverk – FREDSANTENNEN.

Redan 2012 i november och december satte jag mig i bilen och åkte runt i Västsverige och planerade sträckningen för konstverket. På varje skärningspunkt eller punkt där en linje avviker från sin ursprungliga riktning satte jag upp en symbol samt utförde en ”magisk handling” genom att hälla ut vatten från Delsjökällan som finns vid Delsjön i Göteborg. Den korta ceremoni som jag utförde var del i konceptkonstverket och tillhör alltså komponenten MAGI i konstverket. Att utföra en ceremoni är sedan urminnes tider ett sätt att vända sig till de krafter vi inte ser men känner stort behov av att blidka, be till eller få stöd av. Vår mytologi är full med olika ”väsen”, ”Gudar, ”Hjältar” och givetvis skurkar i dessa lager i våra psyken.

Då hade den ”första inkarnationen” av FREDSANTENNEN ”skissats” över Västsverige med hjälp av skyltning, vatten och ceremoni. Sträckningen av konstverket framgår av bilden.

Tiden från 2012 till 2019 användes för en djup kontemplation omkring mytologi och magi och dessas plats i våra psyken och i vårt samhälles utveckling. Perioden 2020 till nu början av 2022 användes till att söka ”nästa steg” i konstverkets utveckling.

Då grunden för AKT 1 i konceptkonstverket var två teman – ”världsträdet” på den 12e longituden (Callemans bidrag) och ”den suveräna integralen” (James Mahu:s bidrag) – som sedan genom min handling att sätta ut linjerna och punkterna i symbolen över Västsverige, gav min intuition liksom min logik klarhet i vad AKT 2 måste bli.

AKT 2

I en insiktsfull stund kom orden PEACE ANTENNA till mig som en invitation till att utforska AKT 2. Inspirationen var det projekt som funnits på Jorden sedan minst 50 år som kallas ”PEACE POLE PROJECT”.

Detta projekt stimulerar människor på klotet att ”plantera” pelare eller ”pålar” med en text på alla dess sidor – text på olika språk. På engelska är texten som en uppmaning till oss alla:

PEACE POLE – MAY PEACE PRVAIL ON EARTH

MAY PEACE PREVAIL ON EARTH

AKT 2 formades på idéplanet så småningom som ett ”peace pole” projekt där syftet är att på varje skärningspunkt och på så många möjliga punkter på linjer i symbolen plantera en ”peace pole”.

Projektet har nu kommit så långt att AKT 2 är beslutat, men inte påbörjat. Den fösta Peace Pole kommer att planteras under sommaren 2022 i Glommen, Falkenberg.

AKT 2 kommer att genomföras i den takt detta blir möjligt, allt beroende på intresse från intressenter, markägare, kommuner, städer, regioner och andra intressenter. Det finns en plan för när och hur de första inledande kontakterna skall tas, samt hur konceptkonstverket skall marknadsföras för att väcka intresse och engagemang i att upprätta en FREDSANTENN som kan få enorm uppmärksamhet världen över.

AKT 3 – ENTERNET

Skapelsemytologi har i de allra flesta traditioner omfattat ett ”världsträd” och det finns nu definierat i en form som den ”suveräna integralen” på den 12 longituden som enligt Calleman är delningslinjen mellan ÖST och VÄST. DELNING är alltså ett begrepp som har symbolisk mening i projektet, men samtidigt är det en STAM som skiljer öst och väst och visst vore det bra om den stammen är befolkad med PEACE POLES som kan sända ut budskapet om fred till ÖST & VÄST.

Med detta syfte i min rygg söker jag då intressenter för att driva projektet vidare. Jag tar då hjälp av MAGI som definieras så här av Wikipedia:

”Magi eller trolldom är en verklighetsuppfattning grundad i övertygelsen om att människan kan påverka den fysiska världen genom kontakt med övernaturliga makter. De som ägnar sig åt magi kallas magiker, trollkarlar eller häxor” https://sv.wikipedia.org/wiki/Magi

Jag söker då i våra moderna budskap som Hollywood består oss med efter inspiration. Jag beslutar mig för att ta hjälp av filmerna AVATAR och LORD OF THE RINGS av J R R Tolkien.

I Avatar finner vi ”The tree of Souls” som kallas EYWA som är planetens (Pandora heter planeten) gudom. Eywa inspirerar mig till att undersöka en form av panpsykism som handlar om att komma i kommunikation med de livsformer som är våra medlevande väsen på Jorden.

Från Tolkiens äventyr ”Sagan om ringen” kommer min inspiration av de levande träden som tar ett kliv upp ur jorden och vandrar omkring för att avsluta den onde trollkarlens makt. De kalls ENTER.

Med dessa inspirationer tar jag då det tredje steget i AKT 3, nämligen att utföra den magi det är att vända mig till träden för att söka hjälp att väcka intresse för mitt projekt, och i slutändan medverka för FRED på Jorden.

Som konceptkonstnär är man fri att söka uttrycksformer som många skulle se som ovanliga, idiotiska eller helt enkelt galna. Så, jag kan förstå om läsaren nu finner min inspiration hårdsmält, men tänk då på att detta är ett konstverk, och konstverk kan vara konst(iga).

Så, nu har jag påbörjat detta arbete med att vända mig till träden, ”trädguden” eller det kollektiv av stolta syreproducenter för att skapa en matta av ”tissel och tassel” i underjorden om detta projekt.

Som ”magiker” träder jag då ut med vatten i en flaska, givetvis är det från Delsjökällan. Jag spetsar detta vatten med lite gödning och lite blomessenser för att verkligen få magin att fungera. Jag hälsar varje träd som jag vänder mig till, häller lite vatten vid dess fot. Sedan tar jag ett foto av trädet som loggar longitud och latitud samt vilken tid jag var där.

ENTERNET SOM INGÅR I PEACE ANTENNA

ENTERNET är alltså ett projekt inom FREDSANTENNEN att skapa ett ”nätverk” av intressenter bestående at TRÄD (ENT:er) och är alltså ett delprojekt som med hjälp av MYT och MAGI förverkligas i VERKLIGHETEN.

ENTERNET finns att skåda på GOOGLE MAPS (se ovanför). Jag loggar varje trädbesök på denna Google karta. Jag drar också TRIANGLAR mellan träden i ett mönster med olika färger som blir som ett kalejdoskop.

Här en kartbild med trianglarna synliga.

Syftet är att täcka hela hjärtat i FREDSANTENN symbolen med detta kalejdoskop av trianglar.

 AKT 4 – SPRIDNING

Varje konstnär är trogen sin roll att fungera som spegel mot världen, så även jag. Det projekt som jag presenterar här är en form av ”livsuppgift” för mig. Det har inte kommit lätt, och det har haft sina prövningar att etablera denna idé som ett koncept som kan förverkligas.

AKT 2 & AKT 3 pågår för närvarande, och när en form av kritisk massa uppnåtts räknar jag med en viral spridning av hela idén. Denna kritiska massa vet jag inte riktigt vad den består av, men jag inser att när en rad ”peace poles” är planterade utefter linjerna och i skärningspunkterna så kan viss uppmärksamhet nås.

ARMKROKNING är en del i spridningsstrategin, och det handlar om att finns och etablera samarbete med aktörer som har fred på sin egen agenda. Som konstnär söker man samarbeten då det är viktigt dock utan att ge avkall på det som konsten man utövar har för budskap.

ROTEN på konstverket

Viktigt är också att jag har ”planterat” roten på trädet i den ”andliga mylla” som finns under Vatikanstatens jordlott. Hela antennen är via intention alltså ”Planterad” med ”fäste” i obelisken framför basilikan på Petersplatsen.

Syftet är att suga ”musten” ur Fiskarnas Tidsålder och ”recycla” den mylla av andlig kraft som katolicismen sitter på. Ett stort kosmiskt skämt från en ”kosmisk rallare” alltså! Vattumannens tidsålder skall alltså födas ur denna mylla eller gödselhög!

Att fortsättas….

Johnny Alm, johnny.w.alm (AT) nkja.se