Tag Archives: ego

Det SJÄLVGODA EGOT

Min senaste fundering var en diskurs i det NEGATIVA EGOTS domäner. På något underligt sätt blev jag ställd efter att ha fått ihop dessa funderingar, och jag kom av mig i min nyvunna publiceringslusta. Så jag tog en dag ledigt från att publicera, eftersom inspirationen kom av sig och jag behövde smälta effekterna av att […]

Read More

PERSONLIG EXPANSION och FÖRÄNDRING

Här ger jag kort en bild av hur jag jobbar med olika modeller och vad dessa innehåller samt deras syfte. Temat här snurrar omkring begreppet EXPANSION och det tarvar en viss förklaring, men innan vi börjar med det begreppet vill jag ge två generella modeller över förändring på det personliga planet. FYRARUMMAREN – förändringens fyra […]

Read More