Tag Archives: agenda

LIVSSTRÖMMAR som möts

Denna artikel ingår i en serie av artiklar på temat “Livsströmmar” och “down the rabbit hole”. I just denna artikel går jag lite djupare i begreppet livsström och “sediment” i den fåran som livet leker sig fram genom. Vår historia, geologisk som mänsklig har gett “sediment” eller “avlagringar, precis som våra träds “årsringar” som visar […]

Read More

TVÅ AGENDOR

När expansion och kraftfull förändring händer, ja då kan man lugnt räkna med att man har ett läge där man är del i mer än en agenda. Med det menar jag att vi alla ”har vår agenda”, men att omvärlden har sina agendor. I den brytpunkten som uppstår där, mitt emellan alla agendor som man […]

Read More

PERSONLIG EXPANSION och FÖRÄNDRING

Här ger jag kort en bild av hur jag jobbar med olika modeller och vad dessa innehåller samt deras syfte. Temat här snurrar omkring begreppet EXPANSION och det tarvar en viss förklaring, men innan vi börjar med det begreppet vill jag ge två generella modeller över förändring på det personliga planet. FYRARUMMAREN – förändringens fyra […]

Read More