VERKTYGSLÅDA

Som konsult och förändringsagent samlar man på sig en rad olika verktyg. Verktygen är ofta väl beprövade och också väl spridda inom konsultbranschen. Vissa verktyg i listan här är dock inte så mycket spridda eller använda, dessa har jag tagit till mig under min egen utveckling. Denna lista ger dig en kort introduktion i de verktyg som kan komma på tals i coaching, mentorskap, förändringsprojekt eller rena konsultuppdrag.

Var och en av metoderna har sin egen sida som kortfattat beskriver tankegångarna bakom verktyget:

 • ORGANISATIONSUTVECKLING
  • SWOT-analys, styrkor, svagheter, möjligheter och hot
  • Kurt Levins modell över förändringsprocesser
  • KRAFTFÄLTSANALYS – vilka krafter är i rörelse
  • TEAM-roller och TEAM-byggande
 • GENERELLA VERKTYG
  • KONFIKTHANTERING
  • CENTRUM & PERIFERI
  • RYTMER & VIBRATIONER