KOMFORTZON, LIVSOMRÅDE och UTVECKLINGSZONER

I modellen ”förändringens fyra rum” finns det två ”rum” som kan ses som vara av mer ”komfort” natur är de andra två som definitivt kan ses som vara i det man kan kalla utvecklingszon.

När livet går sin gilla gång och det bara ”tickar”, och man känner en viss nöjdhet i livet så kan man säga att man befinner sig i sin komfortzon. Jag arbetar med ett antal begrepp med utgångspunkt i begreppet komfortzon. Det blir mer spännande när man expanderar ut i det okända och går in i livsområden som man inte kände till.

 • Komfortzonen – man känner sig nöjd, och har full koll inom detta ”livsområde”
 • Potentiellt livsområde – den horisont som man kan blicka ut mot från sin komfortzon. Det ”möjliga” finns inom denna horisont. Drömmarnas land och visionernas domän.
 • Livsområde – hela det område som man av en eller annan anledning berört under sitt liv eller som man bestämt att man skall omfatta, behagligt eller obehagligt
 • Utvecklingsområde – ett område som man berört och som man mer eller mindre bestämt sig för att integrera i det vi kallar för komfortzonen – utvecklingsområdet är ofta förknippat med nyhetsvärde, kanske lite obehag, ibland ångest, t ex om man skall börja klättra i berg och har en liten aning svindel.
 • Integrationszon – nya zoner som man tagit till sig som utvecklingszoner, som i sin tur måste integreras med varandra och med den ursprungliga komfortzonen
 • Okänt område – en zon utanför den zon som hela vårt livsområde är. I denna zon har man inte en dena erfarenhet och alltså är den helt okänd.

Jag försöker illustrera dessa zoner och områden på följande sätt.

komfortzon_1  komfortzon_2

komfortzon_3

Modellen med olika zoner och livsområden kan hjälpa dig att se på din livssituation med lite nya ögon. den är en hjälpreda för att kunna orientera sig i olika zoner.

I den KÄNDA och ”KOMFORTA” zonen kan man spelregler och vet hur man skall agera i olika situationer. Det finns en inneboende logik i den zonen och man känner sig därmed trygg och ”komfort”.

I utvecklingszoner och nya livsområden är man ofta utsatt för totalt ”okända processer” och därmed måste man experimentera, söka trygghet på bästa sätt, lära sig, och framförallt undvika att trycka sin gamla rygga logik på en ny situation. Den logiken är ofta helt felaktig i nya livsområden, där en helt annan logik kanske måste till!

Undvik att sätta tvångströja på nya situationer, där tvångströjan är din gamla logik och dina gamla världskarta! Det kommer inte att fungera! Var flexibel, experimentera, ta små steg och lär dig på vägen!

5 comments on “KOMFORTZON, LIVSOMRÅDE och UTVECKLINGSZONER”

 1. Pingback: SMULSPÅRET – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

 2. Pingback: EXPANSION – PLÖTSLIG och/eller PLANERAD – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

 3. Pingback: Du, din komfortzon och alla vi andra – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

 4. Pingback: EMOTIONELL EKOLOGI – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

 5. Pingback: När själen tränger undan din egoagenda – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *