EMOTIONELL EKOLOGI

Den mekanistiska världsbilden ger vid handen att vi är unika och separerade. Du och jag och alla andra är öar i Universum helt och hållet avskilda från varandra… öar som inte möts.

Separation är en del i det paradigmets grundbultar, men om man börjar fundera om metaforen ”öar” så kommer man ju fram till att öar visst möts. De har samma grund, en havsbotten som förenar allt och alla landmassor.

För den som letar efter det nya paradigmet som verkar vara på väg in, och som ställer den mekaniska världsbilden lite på ända, så är begrepp som kvantdomänen och subatomära realiteter begrepp som kan vara användbara. Tyvärr är dessa begrepp komna ur vetenskap och blir ibland feltolkade och svåra att använda för lekmän. Jag är en sådan, som ”fuskar” med dessa begrepp, men tillåter mig det faktiskt, för det är något där…. något som kan få gestalt omman kopplar det till begrepp vi alla är vana vid.

Så, jag vill lägga ut orden om det jag en gång fått till mig i ett sammanhang av en man som påverkat mig mycket. Hur som helst är detta begrepp EMOTIONELL EKOLOGI.

Vi alla har i regel en liten aning om begreppet ekologi. Som jag ser det är begreppet klart användbart inte bara om hur vi sitter samman djur, natur människor. Jag vill dra en lans för just – EMOTIONELL ekologi.

Med det menar jag en latent eller aktiv väv av interdependens på det emotionella planet oss människor emellan. Vi sitter ihop – rent emotionellt! Vi HAR emotioner (känslor i vid mening), vi sänder ut emotioner och vi tar emot andras emotioner. Vi samspråkar under ytan med emotioner, och där i det samtalet finner vi en emotionell EKOLOGI.

Den emotionella ekologin har studerats av många som tittat på gruppfenomen t ex. Har du någon gång mobbats, eller mobbat? Har du ”känt” hur någon mår? Har du haft dina ”aningar” om att allt inte står rätt till? Har du ”sniffat” dig till hur ”läget är”?

Ja på något sätt snappar vi upp hur det står till med den ena eller den andra. Det är den emotionella väven eller ekologin som är som ett fält av sammanfogande tentakler oss emellan, som bär denna information mellan oss.

En del av oss är ”intonade” på denna väven, en del kallas för HSP eller High Sensitive Person (högkänslig), en del blir sjuka av den, nedtyngda av emotioner och känslor, känslor som inte är deras egna utan som tillhör den kollektiva väven.

När försvaren försvinner och den emotionella ekologin svämmar in och över en person, ja då har den ”ön” översvämmats av svallvågor som kan komma från många olika håll.

Starka projektioner, kopplingar mellan en grupp och en individ där under ytan kan totalt förstöra livet för just den personen. Det nuvarande paradigmet inom den positivistiska vetenskapen accepterar inte en sådan världsbild, det vet jag, men det spelar inte för mig någon roll. För jag lever det NYA paradigmet som faktiskt VET att det är så här… det finns en emotionell ekologi, och du och jag och alla andra är sammanfogade i den!

Så, vårda dina projektioner, hantera de som du får på dig på ett klokt sätt, och lär dig balansera just ditt hörn av denna emotionella ekologi bäst du kan!

Undvik svallvågor och drama i ekologin om du kan. Mobbing, projektioner och drev är som tsunamis i denna ekologi, för den som är känslig för rörelsen i dessa lager av vår tillvaro, är detta fakta, och inte ”villfarelser”. Ge dem som sett hur vi hänger ihop och som tagit ner fördämningarna mot ekologin respekt – de är de som tar emot all tsunami som skapas – bland annat på facebook…

Den som tappat sitt ”membran” och gått utanför sin ”komfortzon” är ofta utsatta för de enorma strömmar som finns där – i den kollektiva emotionella ekologin…

 

 

 

 

1 comment on “EMOTIONELL EKOLOGI”

  1. Pingback: Den känslomässiga ekologin | Leadtogold

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *