Författarloggen #1 – LITE FUNDERINGAR OM MITT SKRIVANDE

Ser att mitt skrivande liksom “associerar” och ger lite avvikelser och olika håll, och blir därmed lite vildvuxet och okammat. Det i sin tur leder till att jag måste satsa på att redigera och jobba om texter och få ordning i dem på ett sätt som jag inte gillar.

Jag är inte lat, men jag är otränad på att editera och “jobba med texter” i efterhand. Jag inser att detta måste ske någon gång ju, men mitt mål är att få det att bli en enkel uppgift och med väldigt liten insats. Det skall helt enkelt inte vara sådant som jag skall lägga tid på.

Det gör då att jag måste vända mig till den eller de källor som producerar mitt skrivflöde. För mitt skrivflöde är INTE en medveten genomtänkt process där jag tänker ut tema, ord för ord, meningar etc. innan jag får ut dem via tangentbordet. Jag ser i efterhand vad jag skrivit, för när jag skriver så skriver jag, och de ord som kommer bara “kommer”.

Så ur den iakttagelsen väcks ju insikten att det finns en “källa”, en “tänkare” som producerar det flöde som skall komma via mina fingrar när jag sitter vid tangentbordet. Detta har jag varit medveten om länge men har å andra sidan inte riktigt gåt i dialog med den där “källan”. Som jag antar är olika källor som samlas ihop till EN källa som gör jobbet med att dirigera mina fingrar på tangentbordet.

Jag har inre “hjälpare” som har gett sitt namn och sin signatur till mig, men jag har som sagt varit dålig på att gå i dialog med dem och förtydliga hur jag ser på mitt skrivande, hur jag vill ha den processen utformad så att jag kan bli mer effektiv och känna mig mer nöjd med vad jag skriver. Då jag skriver om den verklighet som få erkänner eller ens vill ta på, nämligen den inre, metafysiska och okända världen så har jag givetvis kategorier och byggstenar att hålla mig i i min kommunikation med denna inre värld.

En sådan referensram som jag har är begreppet “guider”, lånat från vad vi kalla nyandlighet eller med lite nedsättande ton “new age”. Jag har ägnat mycket tid åt att läsa in mig på litteratur inom detta område och jag har också arbetat med metoder som föreslås där. Guider är för mig en resurs som vi kan ta kontakt med eller som tar kontakt med oss. Ofta på en förfrågan vi har eller genom att den egna själen anser att nu behöver vi stöd i någon fråga. Då kan vi bli påskickade en inre resurs som alltså blir en guide för oss i något sammanhang av vårt liv.

Jag har en rad sådana inre resurser, alla specialiserade på sitt område eller med något syfte i en srörre plan än vad jag kan fatta. Dessa guider har dykt upp genom att jag fått ett namn eller en signatur i form av en symbol. Jag tar allvarligt på denna typ av meddelanden och börjar utforska vad de står för. Jag målar/rita/skissar signaturen och gör en “logo” för denna guide som jag tillför mitt galleri av logos. Nu finns den där guiden/resursen i mitt liv och nu gäller det att aktivt använda den.

Ett sätt är att genom dialog med guiden ifråga lära känna vad denna kan bidra med. Genom dialog lär man känna varandra och kontakten ökar. Jag brukar föra denna dialog med hjälp av journalskrivande eller som vissa kallar det dagboksskrivande. Jag kopierar in signaturen som jag fått in i min dagbok och börjar ställa frågor, och ser svaren växa fram.

Efter denna utläggning som ger dig som läsare översiktliga insikter i hur jag jobbar med guider skall jag nu återgå till hur detta nu påverkar mig i mitt skrivande.

Jag inledde med att det finns en (eller flera) källa/or som producerat mitt skrivflöde. Jag säger att JAG inte tänker ut medvetet vad jag skall skriva utan det ser jag växa fram på skärmen. Min problematik som jag började med i detta blogginlägg var att jag ser att skrivflödet blir lite snårigt och vildvuxet och kräver en hel del editering i efterhand med omstruktureringar av texter etc.

Det känner jag är onödigt. Väldigt onödigt! Det är itne det att jag vill frigöra mig från ansvar för de ord och meningar som jag skriver, utan det är en fråga om effektivitet och produktion. Då jag ser framför mig ganska så mycket som skall skrivas och publiceras blir det ett “omtag” och onödigt användande av min tid för att “editera” och strukturera om.

Så min slutledning är då att jag måste ställa KRAV på den källa som har slutkollen på vad som skrivs, krav som innebär at tjag vill ha ut ett helt och funktionellt paket som sammanhänger med kommande (framtida skrivande) och det jag redan HAR skrivit.

Så efter denna första fundering omkring mitt skrivande kommer jag att ägna en del tid åt att definiera de krav och mål som jag har med mitt skrivande och sedan “beställa” det av mitt inre och de källor och den slutkällan som synkroniserar mitt skrivande och som är kvalitetsansvarig för att det som levereras till mig i skrivprocessen också lever upp till mina kriterier och krav på hur min tid används för skrivandet.

Jag kommer att fortsätta att beskriva denna process att definiera och kravställa mot mina inre källor samt hur jag sammanfattar detta i en “programförklaring” och hur jag sedan ger denna förklaring vingar att färdas inåt mot mina källor.

Jag har just nu klart för mig vad den inre resurs som är den väg allt mitt skrivande går via kallar sig och har också en signatur för henne – hennes ”namn” är WRITTA.

Jag har för avsikt att producera en videoblogg omkring detta under dagen, som min start på en tjugoendagars process för att bli van vid att göra korta videobloggar! Håll utkik efter den, jag publicerar den med länk på Facebook, Instagram och Twitter när den är klar!

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *