ORGANISATIONSUTVECKLING

ORGANISATIONSUTVECKLING

  • SWOT-analys, styrkor, svagheter, möjligheter och hot
  • Kurt Levins modell över förändringsprocesser
  • KRAFTFÄLTSANALYS – vilka krafter är i rörelse
  • TEAM-roller och TEAM-byggande