OKÄNDA respektive KÄNDA processer

Livet kan beskrivas som en process om man vill, och den livsprocessen tar sin väg genom KÄND och ÖKÄND terräng. Så länge man befinner sig i känd terräng har man i regel vad som krävs i form av inre och yttre resurser för att hantera sin livsväg. Givetvis är det så att inte alla har tillgång till alla de resurser de behöver för att leva ett fullödigt liv i sin livsprocess. Knapphet finns, och givetvis är och har vi alla olika gåvor och har och utvecklat våra förmågor och resurser.

När man kommer in i OKÄNDA processer däremot, är man handikappad, och känner sig kanske inkompetent. Man har inte de resurser eller gåvor, eller förmågor som man behöver kanske. Man känner inte igen terrängen eller de omständigheter man hamnat i, och man kan hamna i ett vakuum, eller en väldigt konstig situation. Man får pröva sig fram, man testar olika steg för att börja förstå och kunna orientera sig i den nya ”världen” man hamnat i. En ”box” är förändrad och man har nya fenomen i den som man inte trodde var möjliga.

EXPANSION har inträffat, på ett sätt som gör dig otrygg och kanske möter du inre motstånd, får symptom som ångest eller oro. Du är i OKÄND terräng. I detta läget kan du också börja FÖRNEKA att det hänt något som förändrat din box (se förändringens fyra rum: CENSUR). Du sluter boxen omkring dig och vägrar se att det hänt något som du måste ta i itu med förr eller senare. Dina försvarsmekanismer spelar dig ett spratt, och kanske i viss mening gör dig en tjänst. Med det menar jag att försvaren gör att du kan ta in de hela i steg och i en takt som gör att du inte får ”overload”.

Om du kommer i ett läge där du får ”overload” däremot, så håller inte censuren, du hamnar direkt in i FÖRVIRRING och KAOS (se förändringens fyra rum: FÖRVIRRING). I det läget kan det vara viktigt att få stöd i en eller annan form. Att reda ut situationen i steg, och skapa en karta över de nya domänerna i din box, som nu tagit sin boning därinne.

OKÄNDA processer handlar om lärande, experiment, omstrukturering av den egna logiken (saker fungerar inte som de gjorde, alltså måste logiken ändras), förkastande av sådant som var ”sanningar”, byggande av nya sanningar, upptäcka det nya som ger en plattform för den EXPANDERADE boxen man nu har sitt liv i.

Det gäller alltså att bygga en NY KOMFORTZON av den kanske ödelagda och söndersprängda boxen man tidigare levde i, som var den tidens KOMFORTZON, som när expansionen sker, blir så omstöpt att den definitivt inte kan kallas ”KOMFORT-zon”. Rätt ord för det nya livsområdet är snarast en UTVECKLINGSZON.

20131210_125513

3 comments on “OKÄNDA respektive KÄNDA processer”

  1. Pingback: KOMFORTZON, LIVSOMRÅDE och UTVECKLILNGSZONER – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

  2. Pingback: EXPANSION – PLÖTSLIG och/eller PLANERAD – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

  3. Pingback: Vad är det som händer – egentligen – där uppe i riksdagen? – Leadtogold

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *