SMULSPÅRET

Smulor från den rikes bord vet alla vad det är, men smulor som kommer från den del av oss, som vet mer än vi som ego, kan ge rik skörd. I avsnittet om TVÅ AGENDOR framgick att jag aktivt tar perspektivet i min rådgivning att det finns agendor bortanför vårt ”dagsmedvetande”, som kan ”tappas på information”.

Det är en lärprocess som kommer som en följd av att man utvidgar sin komfortzon, t ex genom en tydlig EXPANSION. Det behöver dock inte komma genom en dramatisk expansion, det kan lika gärna komma steg för steg.

Jag kallar detta att göra sig känslig för att läsa ”smulspåret”. Smulor lockar till att följa spåret och på vägen ta del av den näring som smulorna ger. Det kan läsas som att ”följa de signaler som vår själ sprider ut för oss att se, och ta del av den visdom och de äventyr som detta leder till”.

SMULSPÅRET är ofta lite oväntade insikter, människor som passerar ens väg och som påverkar en till nya insikter och nya VAL, det kan vara böcker, artiklar, nyheter etc, som gör en uppmärksam på något som pågår i ens inre för tillfället.

Riktiga smulor på smulspåret är SJÄLVLYSANDE, de ger ett AHA och en tydlig riktning eller tydlig insikt. De kommer också i RÄTT TID, så de har TIMING. I managementlitteraturen finner vi begreppet ”JIT” – Just In Time, och det kan vi med lätthet applicera på just ”SMULSPÅRET”.

Man kan träna upp sig på att se smulspåret och ju mer man läser det, och använder sig av det, ju mer tydliga signaler ger det. Det bör dock sägas att smulspåret ofta leder en ifrån själva EGOTs starkaste önskningar, fördomar och program. Det är själen som lägger ut smulspåret, och det är alltid riktat mot just själens AGENDA, inte mot EGOTS agenda!

Träna dig på att läsa och följa det, men räkna lugnt med att egot och ditt undermedvetna kan komma att sätta käppar i hjulet! Rationalitet är en av bovarna som egot använder för att sätta käppar i hjulet. Så när den rationella och logiska sidan är där, och slår benen av den lekfulla följaren av smulspåret, ja då är det risk att man går tillbaka till den trygga komfortzonen och lämnar sin utvecklingszon.

2016-09-20-02-24-52_clipped_rev_1

4 comments on “SMULSPÅRET”

  1. Pingback: TVÅ AGENDOR – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

  2. Pingback: Gasa och bromsa – samtidigt | Leadtogold

  3. Pingback: Helhetsnavigatören talar till oss från ”singulariteten” – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

  4. Pingback: 2023-03-15 PAY IT FORWARD – EXPERIMENT I – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *