När själen tränger undan din egoagenda

Som en grund i all vår andliga utveckling, relationer vi har, saker som händer i livet så skall vi vara klara över att det finns en lång rad ”agendor” som alla runt omkring oss har. Vi är ett verktyg i deras agendor, och de är verktyg i vår egen agenda.

Så, när vi vill nå våra mål och arbeta framåt mot dessa så kan i vissa lägen våra mål komma på ”skam”, och vi missar vårt mål. I lägen när SJÄLEN aktivt ”kliver” in på scenen så har själen SIN egen AGENDA.

Så DU har DIN agenda som ego/människa, och din själ har SIN agenda. Din agenda är ditt livs agenda, du ser framför dig vad du vill uppnå och satsar din energi och kraft på att nå dessa mål. I olika skeden livet lyckas man olika bra med sin egen agenda, och ju mer MÅLFOKUSERAD man är på att nå sina mål, ju större sannolikhet att man når dem.

Om vi nu ser till ”själens agenda”, så är den i regel mer komplicerad än vår egen ”egoagenda”. Själen har ibland som mål att lära sig saker som den inte har klart för sig hur det fungerar ännu, och ibland vill den utforska områden i SIN livsupplevelse där vi som människa (som är en del av vår själ) inte riktigt vill vara med.

Vi vill ha det bra, gott och enkelt, nå våra mål bli rika, leva lyxigt, resa, ha fina saker omkring oss och allt vad man kan tänka sig. I regel inkarnerar man i ett sammanhang där detta är fullt möjligt, och man når sina mål som ego/människa.

EGOTS agenda är EN agenda, SJÄLENS agenda är en agenda som är större än EGOTS. Själens agenda spänner över många liv, och är designad av själen med de förutsättningar som själen har och vill leva i.

I en själs agenda ingår det att ”balansera energi”. En del kallar det karma, en del kallar det skulder att betala av. Jag föredrar begreppet ”att balansera sin energi”.

Det finns olika ”tillstånd” i våra liv som bygger på detta med agendorna, den egna egoagendan, och själens agenda.

  1. Vi kan ha 100% frihet att realisera vår EGOAGENDA
  2. Själen träder in med SIN AGENDA, vilket påverkar den egna EGOAGENDAN i hög eller låg grad, vi har en frihet att realisera vår EGOAGENDA till en grad som ligger mellan 99% och 1%
  3. Själens AGENDA gäller helt för EGOT, hur man än gör är det själens agenda som gäller, vi har 0% frihet att realisera vår EGOAGENDA

När själen kliver in på scenen gör den det i regel på ett sätt som kan ”ställa till det”, jag brukar använda begreppen ”komfortzon, utvecklingszon och livsområde” för att förklara detta. I vår KOMFORTZON vet vi hur saker och ting fungerar, vi har våra mål, vi lyckas, vi har kul och trevligt och vi ”känner oss hemma”.

Komfortzon är alltså en plats i livet där vi mår bra och känner oss säkra och trygga och kompetenta. Vi lever i en form av ”komfort” med tillförsikt och trygghet.

Jag brukar beskriva detta med en bild som heter ”förändringens fyra rum”, som ser ut så här.

I rummet ”NÖJD” är man i sin KOMFORTZON. Sedan kan man se att när man kommer in i en fas när SJÄLEN träder in på scenen med SIN AGENDA så kan det bli så att man hamnar i lägen man inte känner igen.

Sådant som är ”signaler” på att själen trätt in och börjar aktivera SIN AGENDA är både positivt och som vi uppfattar det ”negativt”.

Den mest framträdande av dessa ”signaler” är att vi inte riktigt känner igen oss, och vi känner kanske beslutskramp och osäkerhet och saknar samma tydliga målinriktning som vi är vana vid. ”Någonting” har hänt som inkräktar på vår vardag och stadiga komfortzon.

I början av en sådan aktivering från själens sida så kommer vi in i en form av ”censur”- Vi som EGO vill att det skall vara som vanligt och att saker skall gå i lås och fungera perfekt efter våra planer.

Vi vill inte se att det är ett nytt läge, och vi håller emot. Detta kan leda till att vi kommer in mer svåra lägen och vad vi är vana vid, på något sätt ”försvinner” ut i perifierin. Antingen genom att saker rent fysiskt försvinner, det kan vara relationer och människor som försvinner, eller saker vi vant oss vid.

Allt detta handlar oftast om att själen har en plan att ”städa i gammalt” och sätta upp en ny plan för oss. Vi skall utvecklas och ta ett steg in i något nytt, och om vi håller emot det, så kan vi hamna i det som du ser i bilden – förvirring.

Om vi ser ledtrådarna som själen lägger ut åt oss, och vi följer dem så kommer vi så småningom in i en nöjdhet, då med ett lite annorlunda liv med förändringar som skett som är till det goda.

För att bli klar över hur de två agendorna tar upp sin plats i våra liv så kan denna illustration hjälpa till:

I denna bild ser du hur din ”livsström” (det gröna fältet med pilar som visar hur tidsflödet går framåt) fylls ut av din ”EGOAGENDA”. Du gör vad du vill och följer dina uppsatta mål och gör det vanliga i livet som du har byggt upp genom vana och upprepning. Din agenda kan givetvis förändras och du kanske gör nya val som leder till att du ändrar din livsväg.

Det gröna fältet är i denna illustration väldigt homogent, men jag kunde lika gärna visat på flöden inom detta fält som skulle kunna visa hur du ändrar din EGOAGENDA då och då. Men nu är fokuset istället på den blåstreckade ytan i figuren – nämligen hur SJÄLEN tränger in sin agenda i ditt liv.

När själen beslutar sig för att träda in mer aktivt i våra liv så har vi att göra med en del av oss som har en ”utsiktspunkt” som går över ”många liv” och ”många dimensionella nivåer”. Vi har också att göra med själens HISTORIA, och själens egen plan för sin egen utveckling.

Vi är inkarnationer och delar av vår själ, men vi ha bara en liten del av själens hela repertoar och kunskaper. När själen kommer in mer aktivt i våra liv, så händer det alltså saker som skiljer sig från VÅR EGOAGENDA, och vi är inne i en expansion av vår komfortzon och vi kommer att jobba med oss själva i en förändringsprocess som är OKÄND för oss.

Allt som är OKÄNT för oss, ger oss en del oro och kanske till och med ångest. Detta är fallet i allt jobb som sker utanför den egna komfortzonen – det blir en vibrationell ”mismatch” i våra kroppar, och ”vibbarna” känns väldigt ofta mindre bra. Det är inte för inte som komfortzonen heter KOMFORT. Väl inom den känner vi oss hemtama och vi kan hantera vad som pågår inom den på ett bra sätt.

När vi kommer ut i ”utvecklingszonen”, vilket är det vi kommer in i när själen tränger in sin agenda i våra liv, så är det dags för ändrat läge och en resa ut i mer okända marker för oss själva. Observera att vi i dessa lägen blir ett verktyg för själens agenda, och själen kommer att ta ett kraftfullt tag i oss och mer eller mindre dirigera och styra våra liv under dessa perioder.

I bilden ovan ser du hur själen tränger in i vår livsström i olika hög grad över tiden, för att så småningom dra sig undan efter att själen har genomfört sin agenda, som den använde oss för att realisera.

Det finns ingen som helst möjlighet att tala om VAD din själs agenda ÄR, eller hur det kommer att påverka dig. Det finns en oändlig mängd parametrar i detta som endast själen och de som denna har att göra med som vet hur detta ser ut.

Men man kan säga att när du kommer in i en sådan här situation så kommer ditt liv att delvis vara en ”transpersonell” erfarenhet, du kommer att se många av dina föreställningar, vanor och plattformar att ifrågasättas och kanske kantra på ett sätt som du inte känner dig helt glad och nöjd med. Men simma lugnt i detta, din själ vet vad den gör!

Passagen som du går igenom, är väl planerad och väl omhändertagen på en rad olika sätt. Men som sagt, bered dig på en resa i okända marker!

Strid, ”surrender” och samarbete

När själen tränger in i ditt liv, så kan det kännas väldigt underligt och det kan uppstå en ”kamp” för vad du har och hur du vill leva. Detta har beskrivits av många som upplevt denna typ av situationer, som en kamp mellan det lägre och högre självet/jaget.

Klart som korvspad att man inte gillar den eller de som ”rubbar ens cirklar” och får ut en på okänd mark. Det är ren självbevarelsedrift att hålla tätt mot alla intrång oavsett var de kommer ifrån. Men själens, den egna själens agenda rår man inte på.

Själen är så att säga ”inhouse” och därmed också del av en själv. Så, när det som jag beskrivit ovan händer och man kommer in i en situation med förändringar ut i det okända så gör man allt man kan för att ”återställa ordningen”.

Men, det går inte om det är själen som trätt in på scenen. Själens perspektiv är väsentligt mycket större och den utsiktspunkt som själen agerar utifrån är av en helt annan natur än våra väldigt snäva horisonter.

Denna kamp pågår tills Egot ger upp och efterhand så kommer man att välja samarbete med själens agenda. Ibland innebär det fortfarande ”svåra lägen”, och jobbiga sitsar. Detta beror ju helt och hållet på vad själen har för agenda, och hur starkt motstånd som själen möter i dess ansträngningar.

Kraftfält

Själens agenda kan innebära att du agerar i ett ”kraftfält”, du kanske går emot etablerade föreställningar och andras agendor.

Så, i kommande artiklar skall jag beröra dels kraftfältet i relation till själens agenda, dels själens agenda i en social situation med både individuella och gruppagendor som gör saker och ting än mer komplexa för den som råkar hamna i ”hetluften”.

”DRAGONS DEN” – själens dolda agenda

2 comments on “När själen tränger undan din egoagenda”

  1. Pingback: Helhetsnavigatören talar till oss från ”singulariteten” – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

  2. Pingback: Expect miracles – en ”twist” för INTENTIONALISTER att fundera på – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *