LIVSSTRÖMMAR – en metafor om livet

Vi kan se våra liv som en “ström” av händelser som följer på varandra och som genererar lager på lager (sediment) av erfarenheter, kunskaper, insikter och en massa annat mer eller mindre till vår nytta och gagn. Men det finns inte bara positiva erfarenheter som lagras, en hel del av våra livserfarenheter kan ses som negativa och belastande, som om det sediment de bildar i våra liv blir till en barlast som vi släpar med oss.

I denna artikelserie kommer jag att söka beskriva några idéer som jag har omkring detta med våra livsströmmar, och de sediment i våra liv som de genererar, samt hur vi som människor och grupper “glider” in i varandras livsströmmar och därmed påverkar varandra. Till nytta, nöje och förtret och problem för oss alla. Olika faller dock grannlåten respektive de tunga barlasterna i våra livsströmmar, och ibland blir det väldigt fel.

Jag kommer att söka beröra hur våra livsströmmar har olika kraft och delströmningar, hur vi förenar oss i det fördolda omkring gemensamma projekt, idéer och beslut. Även detta till gagn för vissa, och nackdel för andra. Jag gör också ett försök att söka efter de “mekanismer” eller “lagar/lagbundenheter” som styr våra livsströmmar bortanför vårt vardagsmedvetande.

Finns det sådant som “karma”, “attraktionslagen”, “ödeslagen” vilka är exempel på sådana eventuella lagar som styr vår livsström. I så fall, hur fungerar dessa, och en ännu mer intressant fråga är “kan dessa skjutas upp”, “ändras”, “flyttas” och kanske till och med “vältras över på någon annan”.

Jag tar mig alltså friheten att diskutera om och hur en manipulation av dessa livslagar, om de nu finns, kan styras och manipuleras av de som vet något om dem, och som kan använda dessa för sin egen skull, i syfte att undkomma vad de själva ställt till med, och därmed vore deras att ställa till rätta.

Se denna artikelserie som ett försök från min sida att reda ut och få på pränt mina egna iakttagelser och erfarenheter från en resa i det “okända” över en lång rad år. Då med betoing på “försök”, så räkna inte med att dessa artiklar och inlägg i den “filosofiska dammen” är av någon hög kvalitet. Se dem snarare som “reseanteckningar” som kan bearbetas om och om igen till dess det inte längre finns något att “bearbeta” och stöpa om.

Livsströmmar – livet som vattenflöden

Begreppet livsström kan bäst förstås om vi använder en metafor, en flod eller en bäck är en ström av flytande materia, I detta falla vatten. Vattnet har en inneboende kraft som ger rörelse i en viss riktning. Vattnet är “strömt” i hög eller låg grad, och allt efter den terräng som vattnet flyter genom får den mer eller mindre av “kraft” baserat på den “lutning” som terrängen har. Ett “vattenfall” innebär att vattnet helt plötsligt slutar att “vila” på terrängens “bädd”, och bryter då helt med den “fasta materien”, terrängen, och går över till en resa i “fritt fall” i en annan “materia” än fast – nämligen genom en resa i materien “luft”.

Bäcken eller flodens “liv” är dess rörelse framåt i en terräng som den ibland är helt kapabel att ändra, så att dess flöde bryter genom hinder och helt plötsligt flyttar terrängen sig för flödets kraft. Ibland möter floden på motstånd som den definitivt inte kan påverka annat än genom istadigt hamrande med sitt vatten (liv). Stora stenblock är inte lätt flyttade, men kan över tiden påverkas.

Om vi nu lyfter perspektivet från denna metafor och söker överföra den till en eller flera människors liv. Hur kan det se ut, och hur kan man överföra begrepp som “terräng”, “luft”, “flöde”, “sediment” etc till en teori eller bild om våra liv som “livsströmmar”? Vad kan man ha denna modell eller teori till, kan man genom att börja använda begreppet “livsström” om sitt eget liv, få en större överblick och kanske bättre förklaring av det som händer i ens liv? Kan man bli mer handlingskraftig när det behövs, och mindre handlingskraftig när handling kan leda till problem? Kan modellen bringa reda i situationer som är problematiska och kanske kaotiska? Kan modellen förklara och förtydliga våra liv och våra enskilda livsströmmars påverkan på oss?

Jag ger detta en chans i en rad kommande inlägg!

Hur började då mina funderingar omkring livet som en “livsström”? Ursprunget ligger tillbaka i tiden till cirka 2010 då jag började iaktta fenomen som inte hörde till vanligheten i mitt liv. Det väckte min nyfikenhet och som den enträgne person jag är dök jag ner i “the rabbit hole” med själ och hjärta. Dit ner, till “underlandet” som Alice besökte, kan vi alla ta oss om vi bara vill. För en del “händer det bara”, och så var det för mig. Min livsström tig underliga vägar, och helt plötsligt var mitt livsflöde mer eller mindre “underjordiskt” och ytterst “ovanligt”. Jag hade på något outgrundligt sätt, hamnat i ett flöde eller en ström ner i avgrunden, dit ingen vill gå.

Min egen livsström hade dragits ner i en strömvirvel (ett kaos) ner i områden som defintivt inte var speciellt trevliga eller njutbara. I denna “värld” av speglar och dimma/dis och otydliga eller övertydliga budskap och iakttagelser kom min livsström att bli ytterst turbulent och väldigt, väldigt svår att styra. Det är denna resa ner i “the rabbit hole” som kom att generera en lång rad budskap, iakttagelser och fragment av en världsbild som skiljer sig från den normala som jag nu sitter med, framför mig som en osorterad sophög.

Denna inre resa ner i “the rabbit hole”, hade, vilket jag ser nu i efterhand ett “mönster” som gav visst hopp, att inte drunkna totalt i kaoset och strömvirvlarna. Under i stort sett hela resan har jag gjort anteckningar, skissat på modeller jag “sett”, tecknat och målat samt gjort skisser av “flöden” och “modeller”. Ungefär som när man är på en upptäcktsfärd som man beslutat sig för att göra. Då gör man anteckningar, skissar, gör modeller och försöker få ner sina insikter och iakttagelser på papper.

Min livsström som alltså helt plötsligt  drogs ner i ett, av mig intet ont anande “slukhål”, kom att bli äventyrarens och “den ofrivillige forskarens” livsström. Man kan säga som så, att min livsström drogs ner och in i en underjordisk “labyrint”, och där har jag vandrat omkring under en rad år, i syfte att söka förstå de “under” som jag sett. Demonerna i dessa räjonger är med svårförståeliga, men väl ända, man måste hantera dem också! Så, jag buder in dig som läsare att följa med på en irrfärd som inte ens jag vet vart den leder, men en sak är klar, om du följer med på denna resan, så förenas din och min livsström under en tid, och helt klart kommer vi båda att påverkas av det, även om vi aldrig kommer att se varandra i ögonen.

För livsströmmar möts i det som forskarna kallar för kvantvärlden, och det är i den där kvantvärlden som våra “sediment” från våra liv samlas och packas ihop till “terräng” så småningom, och ibland “stirras” sedimenten upp och vi hamnar i mer eller mindre kaotiska dimmor och slöjor från svunna tider. En utmaning att hantera och frigöra sig från på ett sätt som innebär en renare livsström och mindre av problem i ens liv.

Välkommen att följa med mig ner i avgrunden, finna en väg genom den, och ta del av de under, lärdomar, insikter och drömmar som fanns i “the rabbit hole”!

Jag avslutar denna inledande fundering omkring ”livsströmmar” med den skiss som jag gjorde i dagarna, en skiss om hur några olika livsströmmar flyter in i varandra, där de olika livsströmmarna har lite olika ”kvalitet”. I bilden som jag just nu inte förklarar i detalj, kan du se hur vi blir påverkade av varandra. Det du dock inte ser, eftersom det inte är med i bilden, är hur dessa livsströmmar är ”planerade” att mötas och strömma ”ihop” under en tid. Det får jag be att få återkomma till lite senare!

Min livsström möts av fyra andra, med olika kvalitet
som ger olika inflytande på min livsström

1 comment on “LIVSSTRÖMMAR – en metafor om livet”

  1. Pingback: Helhetsnavigatören talar till oss från ”singulariteten” – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *