När DÅ invaderar NU

Ibland fattar man ingenting, det går troll i en situation, en människa som kommer in i ens liv för med sig en turbulens som man inte fattar någonting av. Här “spekulerar” jag lite i vad som kan ligga bakom detta. Har DÅTIDEN flyttat in i NUTIDEN är min misstanke.

Nyligen har jag kommit in i en situation som jag absolut inte väntade mig, och en människa i mitt jobb, en kund närmare bestämt uppvisar ett mönster som mer eller mindre är “inkvisitionellt”. Och ja, det är nog det som är min misstanke, jag har att göra med en person som är driven av sin “pain body” som springer ur en tid som var DÅ, rakt in i det som är NU.

Om vi börjar med “the pain body” så är det en reservoar på energinivå av våra tillkortakommanden, våra skador på själsnivåer och kanske till och med ren jävla elakhet, något som en del kallar för “ondska”. Den här, vår “pain body” introducerades som begrepp av Eckart Tolle som har väldigt många fina beskrivningar av hur dessa agerar. Eftersom det är en “entitet” i vårt fördolda som vi kanske kan koppla till det vi kallar för vår “skugga” som följer oss och som är det vi måste möta själva istället för att “projicera” ut det på omvärlden, så är det vårt ansvar att integrera och kontrollera denna kraft.

Då blir det en positiv kraft i våra liv, en tillgång. Men tills dess vi lyckats med det, så kommer denna entitet i vår totala själsapparat att dominera våra liv ibland, då på ett negativt sätt. Den “tar över oss” och det är lite av vad man förr kallade att en peson var “som en demon”.

Entiteten består av det jag kallar negativa “coexer” (coex, betyder COndensed EXperiences), som är vår själs “lager” av “liknande erfarenheter”. En COEX kan vara “laddad” med emotionell energi, eller så kan den ha blivit avladdad och därmed under vår kontroll. När den är “laddad” har den egen kraft att “gå ut på stan, och göra stan osäker”. Så, vår pain body, består av sådant som själen inte kontrollerar, är vår skugga, och den kan göra vårt eget och andras liv väldigt obehagligt och olyckligt.

Den lever nämligen av DRAMA. Den “ställer till det” för oss, och den vill ha kontroll över alla andra som kommer i dess närhet, och den gör livet surt för dem, och oss själva till slut. Det är då man sjunker ihop och undrar ”vad var det som hände?”

Dessa COEXer är som sagt lager från “svunnen tid”, då vi inte kunde hantera saker som inträffade för oss. Det kan vara så att själen samlat en hel del liknade upplevelser som har med oerhört smärtsamma lägen i det liv som var aktuellt. Dessa “kapslas” in i lager av materia på olika nivåer, och hålls delvis under kontroll, men då och då glimmar de till och spränger den inkapsling som är omkring dem.

Det är då andra människor kan uppleva att man möter ett “pain in the ass”, en person (alltså deras pain body) kommer in i ens liv och agerar som en demon eller helt enkelt bara upprepar ett beteendemönster som definitivt hör till DÅ när coexen bildades, och den kommer in i NU, där den definitivt inte har anledning att vara.

Man fattar absolut ingenting av vad som pågår, och det var precis så som jag upplevde när den person som “kommit in i mitt liv” och gör det väldigt obehagligt. Men eftersom jag har en referensram som går bortanför vad som händer i detta NU och har förmåga att delvis kontroller MIN egen “pain body” så väljer jag när jag kan, att inte gå i fällan. För en pain body vill ha en annan pain body att göra livet surt för, och det är en ”herre på täppan” situation som du hamnar i.

I det aktuella fallet har jag att göra med, är min misstanke, en gammal inkvisitionsupplevelse. En “inkvisitor” som bara har ett enda i sitt fokus, nämligen att få mig att erkänna hur djävla dum jag varit. Då på den tiden inkvisitionen for fram med människor som ville ha lite lugn och ro, men ha sin EGEN tolkning av hur Universum, gudarna och alltet fungerar, var en häxjakt av format. De som stod på inkvisitionens sida och utförde jakten på “oliktänkande” har givetvis kvar i sin själs gömda vrår de coexer som “driver dem att vara pian in the ass” för andra. De vill ha KONTROLL och ELIMINERA allt som har en annan syn på tillvaron är de själva.

Deras personligheter är, när detta sker, att DÅ kommer in i NU, fullständigt övertagna av deras pain body och det “program” som “körs” i deras undermedvetna. De har ”noll koll”, för om de hade det skulle de välja att köra ett mycket mer klokt beteende mot de omkring dem.

Vad gör vi nu då?

Så, vad då göra, när DÅ kommer in i NU, och en pain body går amok, och “lös på dig” och gör ditt liv till en plåga?

Det bästa är att hålla sig lugn, och kommunicera klokt, och inte “reagera” utan istället välja att “kontemplera” sedan “respondera”.

Med det menar jag att om du REAGERAR så kommer det från din egen pain body, och det som händer är att ni båda “kopplas” i en karmisk monad (en bindning er emellan på subatomär nivå) som spelar er båda ett spratt. Ur det kan det bara komma “MER av samma sort”. Alltså en form av “olycka”.

Om du väljer att KONTEMPLERA så betyder det att gå inåt i dig själv och “lyssna” på vad dialog det kan förekomma inne i dig om vad det är som pågår. Du kan få bilder av var detta kommer ifrån, när det hände att ni två möttes vid andra inkarnationer, hur detta är en upprepning av gammal skit, och dessutom kan du få hjälp att komma ur situationen helskinnad och klokare!

Kontemplation är inte meditation, det är en aktiv lyssningsprocess inåt, där du lägger det material från den yttre världen som du upplever till ditt centrums förfogande i akt och mening att be om hjälp och få insikt. Gör du det om och om igen i sådana situationer där du möter en “pain body” så kommer du att träna upp din förmåga att lyssna inåt vilket gör att du tillåter ditt centrum att ta mer aktiv plats i ditt liv. När det sker, så kommer du inte alls att bli indragen i sådan situationer, för du står i din integritet och det ser andras pain body. Dessa vet att du inte kan drivas till obalans, och därmed är du inte ett offer för dem att lägga tid och kraft på!

RESPONDERA är det steg som är att med hjälp av den VUXNA rösten i dig låta ditt centrum ta rodret och agera genom dig. Detta centrum är vad du egentligen ÄR, så räkna med att det har bra koll på hur det skall agera i sådana lägen.

Varför har vi då inte alltid tillgång till vårt CENTRUM? Det vore ju underbart givetvis. Det finns många anledningar, en är ju vår pain body som definitivt vill sätta krokben för att ditt centrum skall tala genom dig. En annan är att din själ kanske VILL lära sig mer om hur det är att bli driven av en annans pain body. Det finns många skäl till det.

Men DU kan som personlighet vakna till att du vill ha ditt centrum mitt i ditt liv, och jobba på det medvetet, då lär du klart signalera till ditt centrum att du är mogen för detta, och då kommer ditt centrum att bana sig väg in i ditt liv, och du blir en annan än den du var. Du blir “avprogrammerad” och en suverän varelse som integrerat din själs erfarenheter och gjort dem till guld i ditt liv!

Simma lugnt, speciellt i vatten som rörts upp av pain bodies!! Speciellt på facebook, som är en ”konstruktion” som gjord för pain bodies att simma omkring i!

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *