Argeobics, nej du läste INTE fel!

Först vill jag referera till det som kallas AEROB träning, det som du antagligen tänkte på först när du läste min rubrik:

”Aerob träning betyder träning med tillgång till syre, således konditionsträning. Konditionen begränsas i första hand av hjärtats förmåga att pumpa ut blod i kroppen, kärlens förmåga att distribuera blodet och antalet mitokondrier i muskelns celler. Ett aerobicspass utgör därför kardiovaskulär träning.” (Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Aerobics)

Nu var det inte konditionsträning som jag tänker på utan det är snarare en form av KATARSIS som jag tänker på. Under 90-talet konstruerade jag en rad olika tester däribland ett som jag kallade för ARG. Det handlade om att belysa ilska och ”arghet” i syfte att hjälpa den som testade sig att finna vägar för att avleda eller ändra sin ”ilska”.

När jag konstruerade testet kom jag på idén att ta fram och samla ihop olika övningar/verktyg för att hantera sin ilska och därmed hjälpa folk att avleda på ett säkert sätt, den ”kokande” ilska som ibland kan drabba en. Livet är inte alltid vänligt mot en, och ibland är andra människor inte det heller. De slinter med sina fel och brister in i ditt liv, på ett sätt som kanske ger dig rena rama tryckkokarkänslor.

Vad gör man med dessa egentligen? Hur hanterar man sig själv när den inre ”ångvisslan” går på högvarv? Det var det som mitt test försökte belysa för den som använde testet. I den ”feedback” som testet genererade så fanns det en rad olika verktyg för hur man hanterar sin ilska på ett sätt som inte skadar en själv, eller ”den det berör”, alltså den som varit den utlösande faktorn, eller kanske till och med orsaken till ilskan. ARGEOBICS blev alltså samlingsnamnet eller ”etiketten” på dessa övningar.

ARGEOBICS kan, rätt använt avleda det inre trycket, och samtidigt tillfredsställa ditt behov av katarsis, alltså en ”rening”.

”Katarsis är definitionsmässigt det plötsliga känslomässiga klimax eller sammanbrott bestående av en överväldigande känsla av förnyelse, av nytt liv. Begreppet ’katarsiseffekt’ används också ofta för att sätta prägel på de samlade känslorna efter en emotionell upplevelse.” (Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Katarsis)

ARGEOBICS som metod/verktyg innebär att du fokuserar din ilska som du bär inom dig och genomför en handling som innebär att du låter den gå ”amok” på ett ”kontrollerat” sätt. Känns kanske som en paradox att låta något ”gå amok på ett kontrollerat sätt”, men egentligen är det inte så. ARGEOBICS utför man nämligen helt avskilt eller tillsammans med en trygg person som kan ”hålla space” för en medan man avreagerar sin ilska.

Ett bra exempel på hur detta går till är att man undviker att brusa upp, eller kasta sig över den som förorsakar ilskan, utan man tar med den hem till en säker plats att låta den ”explodera”. Ilska är som en ”laddning” i din kropp och ditt psyke, en laddning som om den inte får sitt naturliga utlopp kan ge dig trauma eller helt enkelt sätta dig ”ur spel”.

Ilska som man inte tar hand om kan vända sig ”inåt” och bli depression eller självdestruktion, så ARGEOBICS kan vara en räddare i den nöd det är att ha blivit utsatt för något som tänt en krutdurk inom en själv.

Med ordet ”krutdurk” avser jag komma in på ett resonemang om att triggers (en utlösande faktor) som skapar stor ”ilska” tenderar att ha ”öppnat” något inom dig som du stängt inne och förslutit mycket väl om. Allt i akt och mening att göra dig till en social varelse som kan anpassa sig till det som råder i ”goda” relationer och samhället. Vi har ALLA många små upplevelser som vi samlar på, som gett ilska, sorg eller en annan känsla som vi inte gillat, eller som vi i den stund den uppkommer inom oss, inte kan möta och ”kännas igenom” på ett förnuftigt sätt. Om man inte möter och lever färdigt den ”emotionella cykel” som krävs för att en känsla skall upplösas och lägga sig still, så tar vårt system den till en ”förvaringsplats” – som kan bli en ”krutdurk”.

Alla dessa små eller stora upplevelser ”samlar” vi alltså på, sätter i våra kroppar på olika sätt. Ungefär som om vi stoppar runda puttekulor i en påse, så ”putar” dessa kulor ut och kan kännas, med de är väl samlade i ”påsen”. Vi håller koll på dessa små kulor (läs de traumatiska eller stötande händelserna som vi drabbas av) genom att ”ha dem i påsen”. Detta är ju en metafor, men om du funderar lite på vad dessa upplevelser ”gör med oss” så är tanken om sjukdom eller småkrämpor inte alls främmande. Dessa ”gnager” på vårt system när vi ”bär omkring dem i påsen” i vår mentala, emotionella och fysiska gestalt. En del säger att de ger kvalificerade fysiska sjukdomar och tanken är inte mig främmande.

Hur som helst så är ARGEOBICS en väg att få den ”emotionella cykel” som startats upp av en triggande situation (det kan vara en person som behandlar dig väldigt illa) att avslutas på ett sätt som gör att du INTE behöver stoppa den där händelsen i din ”puttekulepåse”. Du FRIGÖR den energi som en känsla faktiskt ÄR, och det på ett sätt som inte skadar den som var upphov till den. Du slipper också på kort sikt bära med dig ”ilskan” och uppleva den när den rusar omkring i din kropp som en ”galning”. På lång sikt slipper du lagra undan denna upplevelse i den ”påse” som håller alla upplevelser där du förnekats, gjorts illa, blivit behandlad som noll och intet, eller vad det nu handlar om.

På djupet i oss finns det sådana här samlingar av upplevelser som kan bli som en krutdurk, eller så kan de ”pysa” ut sin stank och fördärva våra liv på olika sätt. Våra psyken är ett lager av upplevelser, goda som dåliga, som skapar den vi ”är”. I djupet simmar de svåraste delarna av oss, de som är mest ”skadade” på olika sätt, och dessa tenderar att ibland få spelrum i våra liv på ett sätt som kan vara oerhört destruktiva för en själv och andra.

ARGEOBICS kan där vara en väg att steg för steg ”öppna påsarna” och avleda laddningarna som dessa håller, på ett klokt och förnuftigt sätt. Man kan omvandla dessa krutdurkar till ”muskler” om man är smart – då till emotionella, mentala och fysiska muskler!

Nästa blogginlägg kommer att fortsätta på detta resonemang om triggers, ”lagrade upplevelser med laddningar (krutdurkar) och hur man använder ARGEOBICS för att ladda ur sig!

1 comment on “Argeobics, nej du läste INTE fel!”

  1. Pingback: Sverige är en krutdurk – Blogg 46

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *