I ”sjuka” tider

Kommer ihåg hur det var när jag var sjuk förr, jag låg och hade feber eller nåt, ända tills jag reste mig upp och mådde utmärkt efter de dagar eller timmar som jag mådde skit. Det var ungefär som om att min kropp eller själ, eller dem tillsammans hade klokhet nog att “stoppa undan” sånt som jag inte behövde jobba med just precis när det hände.

Det verkar som om det lades utanför min uppmärksamhetsgräns, utanför min komfortzon. Sedan bedömde min själ/kropp läget och när det fanns tid och utrymme för en “sjukperiod” eller när det var alldeles för ”fullt” i den domän där det sparade i obalans varande godset fanns, så satte kroppen/själen igång vad man kan kalla för en “sjukperiod”, t ex en förkylning eller magsjuka som fick egot att lägga sig platt, och bara “vara”.

Ofta har dessa perioder feber inblandat. Det beror mindre på ett virus eller någon mikrob som tar över, det beror avsevärt mera på vad kroppen/själen tar för beslut om hur man skall balansera det som är obalanserat. Att “bränna” karma eller en olöst konflikt, eller en olöst situation eller en tråd mellan mig och någon annan som ligger där ständigt aktiv, där flöden mellan oss flyter som tankar eller känslor, i värsta fall som attacker, ilska, sorg eller något annat, är vad det handlar om i dessa lägen. Feber är en indikation på att kroppen och själen i samverkan “höjer tempen” för att kunna frigöra blockeringar, minnen, kopplingar till andra som är av negativ natur.

Själen/kroppen gör detta genom att det startas “spinn” eller “frekvenshöjning” i subatomära strukturer som gör sig påminda på atomär nivå, vilket egot sedan registrerar som “sjukdom”, “feber”, “illamående” eller någon annan form av indikation på att man “är sjuk”.

Många gånger så är man alltså egentligen inte “sjuk”, utan man går igenom en kort eller längre period av balansering av sådant som är obalanserat i det egna väsendet, eller i relation till omvärlden – man balanserar sina relationer. Fordringar och skulder på relationsplanet aktiveras i akt och mening för att balanseras. Negativ utestående karma “bränns bort”, vilket gör en “sjuk”. Osunda relationsband som finns i den subatomära världen och “värker” i ens liv hanteras, bränns bort och balanseras. Elände man ställt till med för andra, hanteras i bästa fall.

Observera att denna typ av “inre arbete” kan göra ont, ibland mycket ont till och med (vill inte skriva helvetiskt ont, men det kan vara åt det hållet ibland faktiskt). Ovanpå det kommer att man inte fattar vad det är som händer med en, eller ens att man får fakta om vad det är som sker.

Anledningen till det är givetvis svårt att veta, men det finns ett antal skäl till det som jag fått förklarat för mig. Jag tar upp detta i annat sammanhang, men här är det värt att notera detta med smärtan som kan uppstå.
Mycket av detta sker utan att man går igenom VAD som hänt tidigare, kanske i ett annat liv eller tidigare i ens liv. Själen besparar oss eländet att återuppleva allt för mycket av den gamla skiten vi ställt till med för andra, där och då i svunnen tid.

Men räkna ändå med att en sådan här period som jag kallar för en “kaotisk nod” i ens egna liv kommer att innebära att fragment av sådant som varit och som nu hanteras av kroppen/själen flimrar förbi i ditt ego-medvetande. Helt plötsligt minns du någon, eller har en “svag aning” om något som du trodde du var klar med, eller hade bearbetat helt och hållet.

Du kan också komma att uppleva underliga fenomen som ligger lite bortanför en “normal” sjukdomsbild. T ex kan du uppleva hur det är en “storm” eller att det drar tydliga kalla eller varma vindar omkring “inuti i dig”. Ingen annan kan känna detta, men för dig är det över all tvekan “full storm” eller “kallt drag” eller “varma vindar” som översköljer dig. Tinnitus kan helt plötsligt slå på, och förändringar i ditt visuella fält kan ske. Du kan se fenomen som t ex slingrande kalejdoskop av starka färger eller slingor av ljus som kommer och går.

Bli inte rädd för detta, det är normalt, men om man talar om det med andra så räkna med att DE anser det klart ONORMALT. Men i en kaotisk nod, ja då är det inte alls ovanligt att du bryter igenom din normala sinnesuppbyggnad och börjar SE det som är runt omkring dig i det fördolda, det som de fem sinnena INTE kan registrera, för de är inte skapade att göra det helt enkelt.

Men vid kaotiska noder kan du ha situationer där de sinnen som är latenta i dig helt plötsligt blir aktiva och öppnar upp mot dig som EGO att se och höra fragment från den okända världen. Du har INTE blivit sjuk, psykotisk eller “gått i väggen”. Du har goda krafter i din närhet som triggat detta för dig, i akt och mening städa bort gammal skit.

De sinnen som ligger bortanför de “fem” normala sinnena har sina egna organ och kopplingar till hjärnan som är medvetandets “sambandscentral”. För att du skall ha en susning om vad dessa sinnen är för något och hur de fungerar så måste du ta dig tid att vandra in i kunskaper om det som kallas chakra, meridiansystem och en hel del annat som är väl beskrivet i det som kallas för esoterisk eller “metafysisk” litteratur.

Räkna inte med att vetenskapen har koll på detta, de är mycket långt efter den metafysiska kunskapen och harvar omkring i domäner som kan “mätas”, och ännu så länge finns det inte något vidare mycket till mätinstrument som kan “mäta” de domäner av tillvaron som jag talar om här. Vetenskapen har inte ens riktigt hunnit fram till att människan är en fysisk form som byggs upp av metafysiska strukturer där bl a chakrasystemet är en del.

Vetenskapen är i sin linda därvidlag, och är inte alls bra att använda som referenspunkt när man försöker förstå det som jag beskriver ovan. En vetenskapsman kommer att med en hånleende avfärda mina tankar och min empiri som jag beskrivit ovan som en hallucination. Det har de inte mycket för, för jag bryr mig inte om dem, de är i kindergarten ännu så länge, så dem ödslar jag inte tid på.

Om du vill veta mera om din metafysiska struktur och hur vi relaterar till varandra på osynliga sätt, så rekommenderar jag dig att läsa Barbara Brennans böcker. De är tre till antalet, och ger dig en djup kunskap i en modern form avsedd för västerlänningar om ditt metafysiska/energi-system.

Som en avslutning ger jag några skisser som illustrerar det jag kallar “livslabyrinter” och “kvantmatriser”. Båda skisserna har bäring på vad jag skrivit om, men de är också en ”teaser” inför kommande blogginlägg!
Får dig som vågar ta steget ut i det okända och är intresserad av att testa alternativa sätt att ta hand om din hälsa så rekommenderar jag en läsning och test av följande metoder! Du MÅSTE dock ha en bred referenseram och kunna tänka utanför “boxen”!

https://tomkenyon.com/medicines-of-light
https://tomkenyon.com/trilliums


LIVSLABYRINT – kaotiska noder och lugna flöden däremellan.


KVANTSEGMENT (kvantkammare) – med för och efter-kammare för ”setup” av kvantsegmentets förutsättningar, och efterarbete efter genomfört arbete i kvantsegmentet

Skissen om kvantsegment ovan, fick jag inspiration till via en helg som jag använde för att fungera som ”representant” vid familjekonstellationer. Under helgen vandrade mina tankar till varför vi alla som var där var just där vid just den tidpunkten för att göra just det arbetet som skulle göras. Helgens tankar resulterade i en rad skisser och noteringar som jag i just denna skissen har extraherat kärnan i vad jag lärde mig.

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *